Privacybeleid

Fotografie Gaby is gevestigd op de Tongersesteenweg 130 te 3723 Guigoven (Kortessem, Limburg) en neemt de bescherming van uw gegevens ter harte. Ze is verantwoordelijk voor de verwerking ervan zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Fotografie Gaby verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat deze je gegevens aan haar verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Internetbrowser en apparaattype

Fotografie Gaby verwerkt volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Fotografie Gaby heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar.
Ik kan dit echter niet controleren en ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen jonger dan 16 jaar om zo te voorkomen dat gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat ik gegevens van een minderjarige verzameld heb, zonder ouderlijke toestemming, neem dan onmiddellijk contact op zodat ik deze kan verwijderen.

Fotografie Gaby verwerkt gegevens met de volgende doelen:

 • Contact opnemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Afhandeling van betaling

 • Informatie verstrekken van diensten en goederen

 • Analyse van websitegedrag om daarmee de website te verbeteren en producten en diensten beter af te stemmen op de behoeftes

Contactformulier

Als u het contactformulier op de website invult of een email stuurt, dan worden deze gegevens bewaard naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email zolang nodig is voor de afhandeling daarvan

Bewaring persoonsgegevens

Fotografie Gaby bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze verzameld worden. De bewaartermijn is 5 jaar, tenzij wettelijke verplichtingen een langere bewaartermijn vereisen (belastingen, ...)

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotografie Gaby verstrekt alleen aan derden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:​

 • Hotmail (email)

 • Combell (website en contactformulier)

 • Sociale media (promotionele doeleinden)

 • Bpost (briefwisseling)

 • Leveranciers (leveringsdoeleinden producten)

Cookies

Fotografie Gaby gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Ze zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden je voorkeursinstellingen. Wanneer je dit niet wenst, dan stel je je internetbrowser zo in dat hij geen cookies opslaat. Eerder opgeslagen informatie kan eveneens via de instellingen van je internetbrowser verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op basis van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek kan u mits bewijs van identiteit, een aanvraag indienen om je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
Ik reageer dan zo snel mogelijk maar binnen de termijn van 30 dagen op je verzoek.

Beveiliging

Fotografie Gaby neemt de beveiliging van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging of openbaarmaking tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat je gegevens niet voldoende beschermd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan je contact opnemen met info@fotografiegaby.be